konsultacje
tel. 509 38 72 72
email: kontakt@plismed.pl
paweł lis,chirurgia kręgosłupa,akademia medyczna,warszawa,neurochirurgia,nfzpaweł lis,chirurgia kręgosłupa,akademia medyczna,warszawa,neurochirurgia,nfz ZOBACZ FILM
Endoskpowa operacja dyskopatii lędźwiowej

Certifikaty
operacje kręgosłupa na Narodowy Fundusz Zdrowia - NFZ
Operacje również na Narodowy Fundusz Zdrowia - NFZ

dr n. med. Paweł Lis

powrót


Notka biograficzna


Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie i uzyskał dyplom lekarza medycyny w 1997r. W 2005 ukończył specjalizację z neurochirurgii zakończoną pozytywnie egzaminem państwowym. W 2006 obronił rozprawę doktorską na UMK w Toruniu i uzyskał stopień doktora nauk medycznych.
Spotkanie z chirurgią kręgosłupa rozpoczął w 1999 na Oddziale Neuroortopedii Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie pod kierownictwem prof. Jana Haftka. Następnie pracował w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej Szpitala na Banacha w Warszawie oraz Klinice Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy. Od grudnia 2006 roku pełni funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Reumoortopedii i Chirurgii Kręgosłupa w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie.
Ukończył liczne szkolenia i kursy zawodowe. Między innymi 4 letni Europejski Kurs dla Neurochirurgów (EANS), trzymiesięczny międzynarodowy staż w Klinice Neurochirurgii w L'hopital Lariboisiere w Paryżu pod kierownictwem profesora Bernarda GEORGE'a, trzymiesięczny międzynarodowy staż w Klinice Neurochirurgii w Clinicni Center w Ljubljanie na Słowenii pod kierownictwem profesora Vinco V. DOLENC'a, międzynarodowe szkolenie w technikach endoskopowego leczenia dyskopatii w odcinku lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa w Klinice Bagatele w Bordeaux we Francji pod kierownictwem dr Jean Destandau, międzynarodowe szkolenie w technice przezskórnej dyscektomii metodą nukleoplastyki w odcinku lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa we Freiburgu w Niemczech, międzynarodowe szkolenie w zaawansowanych technikach chirurgii kręgosłupa w Memphis w USA oraz wiele innych szkoleń międzynarodowych i krajowych głównie w zakresie chirurgii kręgosłupa.

Jest członkiem takich towarzystw naukowych jak: Polskie Towarzystwo Neurochirurgów (PTNch), Sekcja Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa, Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki (PTCPC). Współautor licznych publikacji pełnotekstowych i doniesień zjazdowych. Żonaty, dwie córki.
Pełny życiorys


Dr n. med. PAWEŁ LIS
specjalista neurochirurg

Data urodzenia:
25.01.1972 w Radomiu

Stan cywilny:
Żonaty

Wykształcenie:
1991 - 1997Akademia Medyczna w Warszawie. I Wydział Lekarski
12/1997Dyplom lekarza medycyny
11/2005Specjalizacja z neurochirurgii zakończona pozytywnie egzaminem państwowym
06/2006Obrona rozprawy doktorskiej i przyznanie stopnia doktora nauk medycznych


Staż zawodowy:
1997 - 1998Staż podyplomowy, Szpital Praski, Warszawa
10/1997 - 04/1999Przedstawiciel medyczny firmy Pharmacia&Upjohn
05/1999 - 06/2000Oddział Neuroortopedii Centrum Rehabilitacji, Konstancin
12/1999 - 05/2005Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurochirurgii
07/2000 - 07/2003Klinika Neurochirurgii AM SP CSK ul. Banacha 1a, Warszawa
08/2003 - 11/2005Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Uniwersyteckiego, Bydgoszcz
05/2006Klinika Neurochirurgii AM SP CSK ul. Banacha 1a, Warszawa
11/2006Z-ca Ordynatora Oddziału Reumoortopedii i Chirurgii Kręgosłupa w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Konstancinie - Jeziornej


Języki obce:
angielski

Rozwój naukowy
 • W ramach specjalizacji 4 edycje Polskiej Szkoły Neurochirurgii:
  • czerwiec 2001 r. - Kurs z zakresu schorzeń kręgosłupa i nerwów obwodowych
  • czerwiec 2002 r. - Kurs z zakresu chorób naczyniowych OUN
  • maj 2003 r. - Kurs z zakresu neuroonkologii
  • maj 2004 r. - Kurs z zakresu neurotraumatologii, neurochirurgii dziecięcej, neurochirurgii czynnościowej i stereotaktycznej
 • Europejski Kurs dla Neurochirurgów (EANS)
  • Rzym 2002, "Schorzenia kręgosłupa i nerwów obwodowych"
  • Amsterdam 2003, "Choroby naczyniowe OUN"
  • Kraków 2004, "Guzy mózgu"
  • Praga 2005, "Neurotraumatologia, neurochirurgia dziecięca i funkcjonalna"
 • Polska Szkoła Onkologii, Ameliówka 2002
 • Kursy Chirurgii Podstawy Czaszki:
  • "Anatomia i techniki chirurgiczne w chirurgii podstawy czaszki", Warszawa 2002
  • "Anatomia i techniki chirurgiczne w chirurgii podstawy czaszki linii pośrodkowej", Warszawa 2003
  • "Anatomia i techniki chirurgiczne w chirurgii podstawy czaszki: choroby kąta mostowo - móżdżkowego i kości skroniowej", Warszawa 2004
  • "Anatomia i techniki chirurgiczne w chirurgii podstawy czaszki: zmiany środkowego dołu czaszki, dołu podskroniowego i opuszki żyły szyjnej wewnętrznej", Warszawa 2005
 • kwiecień - lipiec 2005: międzynarodowy staż w Klinice Neurochirurgii w Lariboisiere Hospital w Paryżu we Francji; kierownik Kliniki profesor Bernard GEORGE
 • styczeń - kwiecień 2006 międzynarodowy staż w Klinice Neurochirurgii w Clinicni Center w Ljubljanie, Słowenia; kierownik Kliniki profesor Vinco V. DOLENC
 • grudzień 2006 - międzynarodowe szkolenie w technikach endoskopowego leczenia dyskopatii w odcinku lędźwiowym i szyjnym kręgosłupa, Klinik Bagatele, Bordeaux, Francja, dr Jean Destandau
 • październik 2007 - międzynarodowe szkolenie w zakresie zaawansowanych technik chirurgii kręgosłupa, Memphis, USA
 • listopad 2007 - międzynarodowe szkolenie w technice przez skórnej dyscektomii metodą Nukleoplastyki, Freiburg, Niemcy
Kongresy i zjazdy:
 • VII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch, Bydgoszcz 1999
 • VII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch, Bydgoszcz 1999
 • IX Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch, Wrocław 2001
 • Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Szczękowej i Chirurgii Twarzy, Szczecin 2001
 • Kongres Ogólnopolski PTNch, Rzeszów 2001
 • Kongres Ogólnopolski PTNch, Rzeszów 2001
 • XII Światowy Kongres Neurochirurgów (WFNS), Sydney 2001, Australia
 • X Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch, Konstancin 2002
 • VI Kongres Europejskiej Federacji Krajowych Towarzystw Ortopedii i Traumatologii (EFORT), Helsinki 2003, Finlandia
 • II Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki (PTCPC), Falenty 2003
 • 12th Europejski Kongres Neurochirurgii (EANS), Lizbona 2003, Portugalia
 • XII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch, Kazimierz 2004,
 • III Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki (PTCPC), Falenty 2005
 • XIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii PTNch, Łódź 2006,
 • I Międzynarodowe Sympozjum "Kontrowersje i postępy w chirurgii kręgosłupa", Zakopane 2006
 • Eurospine, Istanbuł 2006, Turcja
 • Zjazd Północnoamerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, Austin 2007, USA
Członek towarzystw naukowych:
 • Polskie Towarzystwo Neurochirurgów (PTNch)
 • Sekcja Neuroortopedii PTNch
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa
 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy Czaszki (PTCPC)
Dorobek naukowy, publikacje i doniesienia:
 • Współautor 4 publikacji pełnotekstowych i 20 doniesień zjazdowych


Dyplomy zagraniczne


GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii
GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatiiGALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii
GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii
GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii
GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii

Dyplomy polskie


GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatiiGALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii
GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii
GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii GALERIA CERTYFIKATY - Plismed - kr�gos�up,dyskopatia szyjna,dyskopatia l�d�wiowa,b�le kr�gos�upa ,operacje kr�gos�upa,chirurgia kr�gos�upa,endoskopia kr�gos�upa,operacje endoskopowe,leczenie dyskopatii
H15 - Projektowanie stron www